Brief opvolging aanbeveling bluswatervoorziening 2022

De veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek moeten nog sluitende afspraken maken  voor hun bluswatervoorziening. Het betreft afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, het structureel overleg over en de toekomstbestendigheid van de bluswatervoorziening. De andere 23 veiligheidsregio’s hebben dit allemaal al voldoende geregeld.  

Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. 

In Caribisch Nederland zijn Bonaire en Saba bezig de eigen bluswatervoorziening te inventariseren en zo mogelijk te verbeteren. Die zijn nog niet geheel op orde. Van Sint Eustatius heeft de Inspectie JenV nog niet voldoende informatie gekregen om zich een goed beeld van de bluswatervoorziening daar te kunnen vormen. Ze heeft het openbaar lichaam om aanvullende informatie gevraagd.
 

Zie verder bijgaande brief.