Brochure Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's gelanceerd

Het Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio’s beschrijft aspecten van de risicobeheersing, de voorbereiding op mogelijke rampen, het afhandelen van crises en het leren daarvan. Kwalitatief goede rampenbestrijding en crisisbeheersing die aansluit op mogelijke risico’s in de regio vormen de kern van het kader. Veiligheidsregio’s kunnen het kader gebruiken bij oefeningen en evaluaties.