Deelonderzoek Leergang Operationele Sturing - Onderzoek politieopleidingen 2018

Dit deelonderzoek is een onderdeel van het bredere onderzoek ‘Politieopleidingen 2018’. Met dit onderzoek wil de Inspectie onderzoeken of de Leergang Operationele Sturing (LOS) aansluit op de praktijk en van voldoende kwaliteit is. Dat wil zeggen: of de LOS de politiemedewerkers zo optimaal mogelijk voorbereidt op het uitvoeren van hun functie.