Rapport Onderzoek naar de taakuitvoering bij de Landelijke Eenheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft de afdeling Afgeschermde Operaties van de Landelijke Eenheid van de politie onderzocht nadat bij haar signalen waren binnengekomen over misstanden zoals machtsmisbruik en pestgedrag. Uit het onderzoek blijkt dat de werkwijze en cultuur van deze politieafdeling risicovol zijn voor de geheime operaties die zij uitvoert tegen de georganiseerde misdaad.