Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's

Voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een belangrijke rol weggelegd voor de 25 veiligheidsregio’s. De Inspectie Justitie en Veiligheid brengt met haar toezicht in beeld of het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing werkt. De Inspectie beoordeelt niet alleen de kwaliteit van de taakuitvoering door de verschillende organisaties, maar geeft ook aan of het voor de uitvoering wel mogelijk is om aan de verwachtingen te voldoen.