Publicaties

919 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Sorteren op: Datum / Relevantie

Wij zijn de Inspectie Justitie en Veiligheid

Video | 04-11-2021

Toezicht- en handhavingsarrangement Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Afspraken tussen de Inspectie Justitie en Veiligheid, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de burgemeesters van de gemeenten ...

Publicatie | 01-11-2021

Brief Voortgangsbrief intensief toezicht inspecties JJI's en scholen

De kwaliteit van de behandeling, zorg en scholing van jongeren die in Justitiële Jeugd Inrichtingen verblijven, is sinds deze ...

Brief | 28-10-2021

Plan van aanpak Incidentonderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie JenV volgt een standaardaanpak wanneer ze verdiepend onderzoek uitvoert naar aanleiding van een incident.

Plan van aanpak | 20-10-2021

Plan van aanpak Verantwoord vertrek van vreemdelingen uit Nederland

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken in welke mate de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ook rekening houdt met ...

Plan van aanpak | 14-10-2021

Toetsingskader Terugkeer en vertrek 2021

Toetsingskader met de normen waaraan terugkeeroperaties moeten voldoen.

Toetsingskader | 06-10-2021

Plan van Aanpak Vervolgonderzoek naar terroristenafdelingen in Nederland

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat onderzoeken of en hoe de terroristenafdelingen in Nederland de ...

Plan van aanpak | 30-09-2021

Wederhoortabel Een kwetsbaar recht

Dit is de wederhoortabel bij het rapport Kwetsbaar recht. Slachtoffers van een strafbaar feit hebben diverse rechten. Eén ervan ...

Reactie op wederhoor | 27-09-2021

Rapport Een kwetsbaar recht

De politie besteedt onvoldoende aandacht aan de kwetsbaarheid van slachtoffers van strafbare feiten. Een deel van de slachtoffers ...

Rapport | 27-09-2021

Bijlage IIa overzicht opvolging aanbevelingen rapport continuïteit van de meldkamers 2019

Dit is de bijlage bij de reactie van DGPenV op de brief Opvolging aanbevelingen onderzoek continuïteit meldkamers van de ...

Brief | 23-09-2021