Een klacht over de Inspectie

Bent u ontevreden over uw contacten met de Inspectie of over het optreden van een van onze medewerkers?

Bespreek dit dan met de betreffende medewerker(s), om zo samen een oplossing te vinden. Gebeurt dit niet naar tevredenheid, dan kunt u een klacht indienen via het contactformulier. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of over het resultaat van de klacht, dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.