Plan van aanpak Jeugdreclassering

Plan van aanpak van een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het handelen van medewerkers van de jeugdreclassering, wanneer een jongere de voorwaarden uit een vonnis of strafbeschikking niet naleeft.