Meer bekend maakt meer bemind - Over ZSM en de samenwerking met de Veiligheidshuizen

Rapport over een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de inzet van de justitiële partners in ZSM en in de Veiligheidshuizen. Ook onderzocht de Inspectie de onderlinge aansluiting tussen deze twee samenwerkingsverbanden.