Brief aan de portefeuillehouder binnen de politie - Inspectieonderzoek samenwerking Halt en politie

Brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De Inspecties reageren hierin op de reactie van de portefeuillehouder binnen de politie op het conceptrapport ’Samenwerking tussen Halt en de politie’.