Tabel verwerking hoor en wederhoor

Dit is de reactie op wederhoor bij het rapport Het kind van de rekening, waarin de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht waarom twintig gezinnen in aanraking kwamen met jeugdbescherming nádat de Belastingdienst hen onterecht had aangemerkt als toeslagenfraudeur.