Overlijden van een asielzoeker uit de EBTL Hoogeveen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (het COA) is verantwoordelijk voor de veiligheid van asielzoekers die in de opvang verblijven. Op 9 maart 2018 kwam een 32-jarige Algerijnse asielzoeker ten val in de extra begeleiding- en toezichtslocatie (EBTL) in Hoogeveen. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis.

De Inspectie voert een onderzoek uit naar aanleiding van dit incident. Zij onderzoekt of het opvangtraject van deze asielzoeker zorgvuldig is verlopen en of de de EBTL’s voldoende zijn toegerust om hun taak goed uit te voeren.