Opvangtraject overleden asielzoeker Hoogeveen centraal in onderzoek

De Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) onderzoekt de zorgvuldigheid waarmee een asielzoeker is opgevangen in de extra begeleiding- en toezichtlocatie (ebtl) Hoogeveen. Aanleiding is het niet natuurlijk overlijden van de man. Het onderzoek wordt verricht op verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De Inspectie gaat ook na of de twee ebtl’s in Nederland voldoende in staat zijn om hun taak goed uit te voeren. Dit staat in het vandaag gepubliceerde plan van aanpak.

Opvang van overlastgevende asielzoekers in een extra begeleiding- en toezichtlocatie (ebtl)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) regelt de opvang van asielzoekers, biedt basisvoorzieningen en begeleidt hen. Hierbij is het COA verantwoordelijk voor de veiligheid van asielzoekers die in de opvang verblijven. Asielzoekers die overlast veroorzaken in een reguliere opvanglocatie kunnen in een ebtl worden geplaatst. In deze speciale opvang geldt een strikt regime. Nederland kent etbl’s in Amsterdam en Hoogeveen.

Afbakening van het onderzoek

De Inspectie onderzoekt in hoeverre COA-medewerkers van de ebtl in Hoogeveen de betreffende asielzoeker op een veilige en juiste wijze hebben opgevangen. Hierbij kijkt de Inspectie naar hoe de plaatsing in de ebtl Hoogeveen tot stand is gekomen. De zorgvuldigheid van de begeleiding en het toezicht op de man maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. Verder onderzoekt de Inspectie op welke manier beide ebtl’s in Nederland hun taken in het kader van de Wet COA uitvoeren en of hun werkwijze voldoet aan de daaraan gestelde normen.

De Inspectie verwacht het onderzoek rond het najaar van 2018 te hebben afgerond.

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid