Reactie minister op rapporten Inrichting repressieve brandweerzorg - Landelijk beeld & Regiobeelden

Beleidsreactie van de minister op het rapport 'Inrichting repressieve brandweerzorg'. Hij gaat hierbij in op opkomsttijden, de samenstelling van brandweereenheden en de beschikbaarheid van brandweerpersoneel.