Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio - Plan van aanpak

Plan van aanpak van een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar repressieve brandweerzorg in de veiligheidsregio's. De vraag is in hoeverre de inrichting van die brandweerzorg voldoet aan de wet- en regelgeving.