Dia's bij discussie door Roy Johannink - contactdag RBCB 2016

Slides van Roy Johannink (zelfstandig professional op het gebied van crisismanagement) die hij gebruikte tijdens de landelijke contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Slides gaan over de vraag waarvoor het risicoprofiel nog meer input kan bieden.