Presentatie Van beleid naar incidentmonitor naar dynamisch beleid?

Presentatie van Dennis Overgaauw en Henk Middeljans van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord over hun incidentmonitor, een instrument dat de regio wil inzetten om haar beleid beter te laten aansluiten op de risico’s in de regio.