Sfeerimpressie landelijke contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2017

Foto-impressie van de landelijke contactdag van de Inspectie Veiligheid en Justitie met de veiligheidsregio’s. Deze jaarlijkse contactdag vond in 2017 plaats op 28 september.