Terugblik landelijke contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2017

Op 28 september vond de jaarlijkse landelijke contactdag van de Inspectie Veiligheid en Justitie met de veiligheidsregio’s plaats. Elkaar ontmoeten en bijpraten over recente ontwikkelingen stonden deze dag centraal. Gertjan Bos, hoofd van de Inspectie opende de contactdag, waarna een aantal presentaties volgde over uiteenlopende ontwikkelingen bij de Inspectie en in een aantal veiligheidsregio’s.

""
Beeld: Inspectie VenJ

Op Weg naar de Staat 2019

""
Beeld: Inspectie VenJ

Van BOB naar BOBOC

""
Beeld: Inspectie VenJ

Vakbekwaamheid en Teamleren