Presentatie Doorontwikkeling crisisorganisatie Twente

In september 2014 gaf het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Twente opdracht te komen tot een flexibele, slagvaardige en outputgerichte crisisorganisatie. Daarbij moest de burger centraal staan. In deze presentatie vertelt projectleider Albert Gieling over de doorontwikkeling van deze crisisorganisatie.

""
Beeld: Inspectie VenJ