Evaluatie steekincident Maastricht 14 december 2017 - Tijdlijn en feitenrelaas

Op donderdagavond 14 december 2017 vindt er in Maastricht een aantal steekincidenten plaats. Daarbij vallen meerdere slachtoffers. Om een helder beeld te krijgen van de gebeurtenissen verzoekt de burgemeester van Maastricht aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg om een tijdlijn en een feitenrelaas van de betrokken hulpdiensten op te stellen en deze te toetsen aan de geldende protocollen. Dit rapport van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is hiervan het resultaat.