Inrichting van de repressieve brandweerzorg Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Dit rapport geeft een eerste beeld van de (repressieve) brandweerzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij onderzocht de Inspectie Justitie en Veiligheid niet alleen de uitvoering. Ook de manier waarop de wet- en regelgeving hieraan richting geeft was deel van het onderzoek.