Uitvoering van brandweertaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba op orde, governance vraagt aandacht

Het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) is  goed voorbereid op haar taken en voert deze naar tevredenheid uit. De Inspectie Justitie en Veiligheid verwacht van de bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) en de korpsbeheerder in Den Haag echter meer aandacht voor de aansturing en het beheer van het BKCN. Verder signaleert de Inspectie dat er ondanks eerdere aanbevelingen nog steeds geen multidisciplinaire meldkamer met één alarmnummer voor alle hulpverleningsdiensten is.

Van drie korpsen naar één, met betere kwaliteit van het personeel

Met de staatkundige verandering van de Nederlandse Antillen in oktober 2010 werden de BES-eilanden drie bijzondere gemeenten. Uit de voorheen drie afzonderlijke brandweerkorpsen met ieder hun eigen cultuur is één goed functionerend korps ontstaan. De Inspectie ziet een BKCN dat bestaat uit zeer gemotiveerde, voldoende opgeleide en getrainde brandweerlieden.

Aansturing en beheer van het BKCN vragen aandacht

De Inspectie constateert dat de korpsbeheerder en de bestuurscolleges niet erg actief zijn richting de brandweer(zorg) en dat aansturing en beheer van het BKCN beter moet. Het ontbreken van een brandweerparagraaf in de beleidsplannen, het ontbreken van brandbeveiligingsverordeningen en het ontbreken van een beheersplan is een gemis. De Inspectie vindt het belangrijk dat de plannen aanwezig en volledig zijn, omdat ze de brandweer helpen bij het uitvoeren van haar taken en het verbeteren van de kwaliteit van de brandweerzorg. Tot slot signaleert de Inspectie dat er onvoldoende overleg is tussen de korpsbeheerder in Den Haag en de bestuurscolleges op de eilanden. De Inspectie verwacht dat het invoeren van periodiek overleg helpt de sturing op het BKCN te verbeteren.

Lokale situatie van de eilanden vraagt maatwerk

De BES-eilanden zijn drie kleine, door zee van elkaar gescheiden gemeenten met ieder hun eigen bestuurlijke aansturing. Dit karakter van de eilanden vraagt volgens de Inspectie om een Veiligheidswet die beter aansluit op de lokale situatie. Dat er geen opkomsttijden gelden en er geen dekkingsplan is, is door de kleinschaligheid van de eilanden geen probleem. Ondanks eerdere aanbevelingen (in onder andere het rapport ‘Nulmeting organisatie rampenbestrijding Bonaire') is er nog steeds geen multidisciplinaire meldkamer met één alarmnummer voor alle hulpverleningsdiensten. Het oproepen van brandweerlieden gebeurt één voor één via de telefoon. Dit leidt volgens de Inspectie tot onnodige en onwenselijke vertraging in de opkomst van de brandweer.

""
Beeld: Inspectie Justitie en Veiligheid