Jaarbericht Inspectie Veiligheid en Justitie 2012

De Inspectie VenJ heeft in 2012 52 onderzoeken op een uiteenlopend palet aan onderwerpen uitgevoerd. De Inspectie heeft onder andere gerapporteerd over de kwaliteit van het Nederlandse politieonderwijs en de stand van zaken van de ontwikkelingen en de voorbereidingen op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tevens heeft de Inspectie in 2012 de cyclus van periodieke doorlichtingen bij penitentiaire inrichtingen afgerond.