Inspecties onderzoeken stroomstoring Amsterdam

De Inspectie Veiligheid en Justitie, Agentschap Telecom en de Inspectie voor de Gezondheidszorg starten een onderzoek naar de stroomstoring in Amsterdam op 17 januari 2017. Het onderzoek richt zich op de bereikbaarheid en continuïteit van de meldkamers. Het gaat hierbij om de gemeenschappelijke meldkamers in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de landelijke eenheid van de nationale politie. De Inspecties doen dit onderzoek mede op verzoek van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Bepalen onderzoeksvraag en plan van aanpak

In de komende periode wordt de precieze onderzoeksvraag bepaald. Zodra het plan van aanpak van het onderzoek gereed is, verschijnt dit op de inspectiewebsites.