Politie vult beveiligingstaak bij nucleaire inrichtingen overall goed in, samenwerken en oefenen moet beter

De politie vult haar externe beveiligingstaak bij nucleaire inrichtingen overall gezien goed in. De politie stelt beveiligingsplannen op en past hierin lokaal maatwerk toe. Samenwerken met de nucleaire inrichtingen en het oefenen zijn echter punten van aandacht. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Politie ondersteunt nucleaire inrichtingen bij externe beveiliging

Nederland telt zes nucleaire inrichtingen. Om incidenten te voorkomen of de impact van incidenten zo klein mogelijk te houden, treffen nucleaire inrichtingen beveiligingsmaatregelen. De politie helpt hierbij door per inrichting een plan voor de Externe Beveiligingsorganisatie (EBO) op te stellen.

Beter samenwerken en oefenen

De Inspectie constateert dat de doeltreffendheid van de plannen kan worden vergroot door meer te oefenen en beter samen te werken. Momenteel worden gemaakte afspraken over structureel overleg tussen politie-eenheden en nucleaire inrichtingen niet altijd nagekomen. Ook wordt de meldkamer niet altijd betrokken bij alle oefeningen, terwijl ze een belangrijke schakel is in de keten. Verder verschilt de oefenbehoefte van de politie-eenheden, nucleaire inrichtingen en veiligheidsregio’s. De Inspectie roept de politie en de betrokken burgemeesters en veiligheidsregio’s op hierop te verbeteren.

Goede aansluiting tussen het plan EBO en veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor het opstellen van plannen in geval zich een ramp voordoet. Aansluiting tussen de plannen van de veiligheidsregio en het plan EBO is belangrijk. De Inspectie stelt vast dat beide soorten plannen op papier geen conflicten kennen.

""
Beeld: Pixabay.com