Onderzoek Externe beveiliging nucleaire inrichtingen

Onderzoek naar de manier waarop de politie invulling geeft aan de externe beveiligingsmaatregelen van de nucleaire inrichtingen. Dit eerste onderzoek levert een positief beeld op.