Plan van aanpak onderzoek externe beveiliging nucleaire inrichtingen

Plan van aanpak over een onderzoek hoe de politie invulling geeft aan de externe beveiligingsorganisatie ten aanzien van nucleaire inrichtingen. Onderzoek wordt uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie.