Inspectie Justitie en Veiligheid neemt vakbekwaamheid crisisfunctionarissen onder de loep

De Inspectie Justitie en Veiligheid  (Inspectie) gaat onderzoeken op welke wijze veiligheidsregio’s de vakbekwaamheid van hun crisisfunctionarissen hebben geborgd. Deze functionarissen, bijvoorbeeld officieren van de brandweer of politie, maken bij de bestrijding van rampen en crises deel uit van de crisisteams. De beschikbaarheid van vakbekwaam personeel is belangrijk voor een goede afwikkeling van rampen en crises door veiligheidsregio’s.

Aanleiding van dit onderzoek is een van de conclusies uit de ‘Staat van de Rampenbestrijding 2016’. Uit dit onderzoek van de Inspectie bleek dat veiligheidsregio’s nog onvoldoende inzicht hebben in de vakbekwaamheid van deze functionarissen.

Het huidige onderzoek maakt hierop een verdiepingsslag en richt zich op de vragen:

  1. Welke voorbereidingen treft de veiligheidsregio om vakbekwame crisisfunctionarissen te verkrijgen?
  2. Hoe houdt de veiligheidsregio de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen op peil?
  3. In hoeverre leiden de evaluaties van oefeningen en praktijkinzetten of een veranderende omgeving tot aanpassingen en verbeteringen?

De resultaten van dit onderzoek vormen input voor de Staat van de rampenbestrijding 2019.

""
Beeld: Inspectie JenV