Vakbekwaamheid crisisfunctionarissen - Deelonderzoek van de Staat van de Rampenbestrijding 2019 (Oude Versie)

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de manier waarop de veiligheidsregio's de beschikbaarheid borgen van vakbekwame functionarissen en in welke mate. Dit document bevat een oude versie van het plan van aanpak.

Hier vindt u de aangepaste versie.

De aanpassingen hebben betrekking op:

  • de gewijzigde werkwijze, zoals die is afgesproken met de Raad van Directeuren veiligheidsregio’s
  • de eenvormigheid in terminologie en indeling met de overige PvA’s

Verder is er inhoudelijk niets veranderd t.o.v. dit Plan van aanpak.