Jaarverslag Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) 2015 verschenen

Het Nederlandse Nationale Preventie Mechanisme (NPM) concludeert in haar jaarverslag over 2015 dat de rechten van mensen die in hun vrijheid zijn beperkt over het algemeen worden gerespecteerd in Nederland. Dit blijkt uit NPM-toezicht en -advies waarin de thema’s reorganisatie gevangeniswezen, terugdringen vrijheidsbeperking in de zorg, visiteren jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen en vrijheidsbeperking in de jeugdhulp centraal stonden.

Het jaarverslag van Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) is een gebundeld jaarverslag van de deelnemers aan en toehoorders in het NPM-netwerk.