Jaarverslag Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) 2016 verschenen

De rechten van mensen die in Nederland in hun vrijheid zijn beperkt worden over het algemeen gerespecteerd. Dat concludeert het Nederlandse Nationale Preventie Mechanisme (NPM) in haar jaarverslag over 2016.  

In het jaarverslag rapporteren de deelnemers aan het NPM-overleg over de individuele en gezamenlijke activiteiten in 2016 met betrekking tot de preventie van onmenselijke behandeling van personen die in hun vrijheid zijn beperkt door de overheid. Het Nederlandse NPM wordt gevormd door alle organisaties die een toezichthoudende of adviserende rol vervullen bij personen die in hun vrijheid zijn beperkt. Elke deelnemer heeft daarbij zijn eigen, in wet- en regelgeving vastgelegde, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het jaarverslag van het NPM is een gebundeld jaarverslag van de deelnemers in het NPM-netwerk.

Kijkgat cel deur
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid