Samenwerking tussen Halt en politie rondom de Halt-afdoening van voldoende kwaliteit

De samenwerking tussen Halt en de politie rondom de Halt-afdoening is van voldoende kwaliteit. Dit blijkt uit vervolgonderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (de Inspecties). De medewerkers van Halt en de politie zijn ketenbewust. Zij kennen het doel en proces van de Halt-afdoening en zijn op de hoogte van elkaars taken en bevoegdheden. Ook voldoet de informatie-uitwisseling. Beide partijen krijgen informatie van elkaar om hun taken uit te kunnen voeren. Er zijn echter ook een aantal risico’s voor de kwaliteit van de samenwerking en uitvoering van de Halt-afdoening. Voorbeelden hiervan zijn wachtlijsten, hoge werkdruk en ziekteverzuim. Inmiddels is Halt bezig om verbeteringen door te voeren.

Context van de Halt-afdoening en eerder onderzoek

Via Halt worden kleine vergrijpen - zoals vernieling, (winkel)diefstal, overlast en schoolverzuim - gepleegd door jongeren van 12 tot 18 jaar, afgedaan met onder meer een leeropdracht en/of een werkstraf. Op deze manier kunnen jongeren voorkomen dat zij in justitiële documentatie worden opgenomen, wordt geprobeerd grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen (lik-op-stukbeleid) en wordt genoegdoening geboden aan de slachtoffers en aan de maatschappij.

Opvolging van de aanbevelingen

Onderbezetting en hoge werkdruk hebben invloed op wachtlijsten en doorlooptijden van de Halt-afdoening en hebben daarmee direct effect op het lik-op- stukbeleid dat met een Halt-afdoening wordt nagestreefd.  De Inspecties verwachten dan ook vóór 1 maart 2018 door Halt te worden geïnformeerd over de (structurele) aanpak van wachtlijstproblematiek en het verkorten van doorlooptijden.

""
Beeld: Hans Moolenaar. De afgebeelde personen zijn uitsluitend ter illustratie.