Vakbekwaamheid crisisfunctionarissen - Plan van aanpak (aangepaste versie)

Aangepaste versie van het Plan van aanpak (PvA) van het deelonderzoek Vakbekwaamheid crisisfunctionarissen. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van 'Periodiek beeld  van de rampenbestrijding en crisisbeheersing 2019'.

De aanpassingen hebben betrekking op:

  • de gewijzigde werkwijze, zoals die is afgesproken met de Raad van Directeuren veiligheidsregio’s
  • de eenvormigheid in terminologie en indeling met de overige PvA’s

Verder is er inhoudelijk niets veranderd ten opzichte van het eerdere PvA.