Doorlichting Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg

Rapport over de doorlichting van justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg. De samenwerkende inspecties concluderen dat de inrichting op veel criteria voldoet aan de verwachtingen. Toch zien ze ook nog een aantal verbeterpunten.