Rapport Samenwerking tussen Halt en politie rondom de Halt-afdoening

Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting met de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de samenwerking tussen Halt en de politie. Belangrijke thema’s in dit onderzoek zijn ketenbewustzijn en informatie-uitwisseling.