Wederhoor inspectieonderzoek 'Het detentieverloop van Michael P.'

Terugkoppeling van de Inspectie Justitie en Veiligheid op de reacties (in het kader van werderhoor) van betrokkenen op het rapport ‘Het detentieverloop van Michael P.'. In dat rapport beschrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het detentieverloop van Michael P. en de verleende zorg.