Wederhoor t.a.v. brief bevindingen verbetermaatregelen FPC De Kijvelanden

Terugkoppeling van de Inspectie Justitie en Veiligheid op de reactie van betrokkene op de brief (kenmerk 2484640) aan FPC De Kijvelanden over de door de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geconstateerde voortgang van verbetermaatregelen naar aanleiding van een eerder uitgebracht inspectierapport.