Wederhoortabel Rapport Op maat adviseren

In haar rapport 'Op maat adviseren' is de Inspectie Justitie en Veiligheid overwegend positief over manier waarop de reclassering haar adviestaak uitvoert. Dit is de reactie op wederhoor behorende bij het rapport.