Wederhoortabel bij Rapport 'Wachten is kwetsbaar'

Dit is de reactie op wederhoor bij het rapport 'Wachten is kwetsbaar'. Daarin doen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aanbevelingen om het zicht op de veiligheidssituatie van kinderen te verbeteren.