Nieuws - Jeugd

113 nieuwsberichten over Jeugd

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Jaarbeeld 2016 Landelijk Toezicht Jeugd

In het Jaarbeeld 2016 Landelijk Toezicht Jeugd geven de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie ...

Nieuwsbericht | 21-04-2017 | 18:00

Beleid in de praktijk - Jaarbeeld 2016 Toezicht Sociaal Domein

De ondersteuning van kwetsbare burgers door gemeenten en uitvoeringsinstanties is twee jaar na de decentralisaties nog in ...

Nieuwsbericht | 21-04-2017 | 17:21

Kwaliteit hulp door zorginstellingen Rotterdam bij kwetsbaar kind moet beter

De Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Veiligheid en Justitie oordelen dat betrokken organisaties ...

Nieuwsbericht | 12-04-2017 | 13:00

Overwegingen niet opgenomen in dossier van Raad voor de Kinderbescherming, de Raad bespreekt dilemma met branchegenoten

De Inspectie Veiligheid (Inspectie VenJ) heeft een calamiteit onderzocht waarbij een gezin waar de Raad voor de Kinderbescherming ...

Nieuwsbericht | 27-03-2017 | 15:09

De inspecties publiceren aandachtspunten bij het insluiten van jongeren in een JJI

In 2016 hebben de inspecties1 een cyclus van doorlichtingen bij de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) afgerond.

Nieuwsbericht | 02-03-2017 | 08:39

Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd

Aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering zijn wettelijk verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen ...

Nieuwsbericht | 28-02-2017 | 12:00

Werkprogramma 2017: mix van actuele prioriteiten en risico’s die de Inspectie VenJ signaleert

Elk jaar stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) een nieuw werkprogramma samen. In het Werkprogramma 2017 ...

Nieuwsbericht | 17-01-2017 | 17:00

Uitkomst doorlichting Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg

Het algemene oordeel over de kwaliteit van de taakuitvoering van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg is ...

Nieuwsbericht | 03-01-2017 | 15:00

Samenwerking ZSM en Veiligheidshuizen: meer bekend maakt meer bemind

Aan de onderlinge aansluiting tussen de ZSM-locaties en de Veiligheidshuizen wordt nog niet overal invulling gegeven en daar waar ...

Nieuwsbericht | 23-12-2016 | 16:24

HUF-toets wijziging Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Voorgenomen regelgeving die voor de uitvoering van de toezichtstaken van de Inspectie Veiligheid en Justitie van belang is, wordt ...

Nieuwsbericht | 22-12-2016 | 11:24