Werkwijze protocol bij uitvoering onderzoek en kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen vernieuwd

In het Protocol voor de werkwijze heeft de Inspectie beschreven welke werkwijze zij hanteert bij het uitvoeren van onderzoek en de kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen die zij daarbij in acht neemt. Hiermee weten organisaties waar zij aan toe zijn als de Inspectie voor een onderzoek langs komt, wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de Inspectie VenJ kunnen verwachten.

Recent heeft de Inspectie VenJ haar werkwijze op enkele punten aangepast. Om de transparantie te vergroten plaatst de Inspectie voortaan onder andere het plan van aanpak van een onderzoek en haar eigen reactie in het wederhoorproces van een onderzoek op de website. Om het effect van haar toezicht te vergroten, bespreekt de Inspectie het rapport ná vaststelling maar vóór publicatie voortaan met de verantwoordelijke bestuurder(s) van de onderzochte organisaties en de betrokken Directeur-Generaal. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het Protocol voor de werkwijze. Tevens is de tekst in het protocol op enkele punten verduidelijkt.