Jaarbericht Inspectie Veiligheid en Justitie 2014

Op 13 april 2015 is het Jaarbericht 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie aangeboden aan de Tweede Kamer. In het jaarbericht legt de Inspectie verantwoording af over haar onderzoeken en activiteiten. Het jaarbericht benoemt tevens enkele thema’s die centraal staan in het toezicht voor de periode 2015-2017 zoals benoemd in het werkprogramma 2015.