Jaarbericht Inspectie Veiligheid en Justitie 2013

In het jaarbericht 2013 legt de Inspectie Veiligheid en Justitie verantwoording af over haar onderzoeken en activiteiten. De Inspectie vertelt hierin in hoofdlijnen over de 45 afgeronde onderzoeken en over de 29 onderzoeken die doorlopen in 2014.