Presentatie Concept Presterend Vermogen Veiligheidsregio's

Presentatie van portefeuillehouder van Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Tijs van Lieshout. Hij vertelt tijdens de contactdag Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016 over het ‘Concept Presterend Vermogen Veiligheidsregio’s’.