Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2013

Het allereerste werkprogramma van de Inspectie Veiligheid en Justitie. De Inspectie is in 2012 opgericht. Ze houdt  toezicht op de organisaties binnen het domein van veiligheid en justitie, inclusief de uitvoerende diensten en de ketens die onder het ministerie van Veiligheid en Justitie vallen.