Werkprogramma 2015: drie thema's staan centraal

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op de taakuitvoering van organisaties binnen het domein van veiligheid en justitie. Burgers en organisaties worden dagelijks – bewust of onbewust – met het handelen van deze organisaties geconfronteerd. De Inspectie maakt de kwaliteit van de uitvoering inzichtelijk en streeft met haar interventies naar noodzakelijke verbeteringen. Zo bevordert de Inspectie met haar toezicht dat de burger in Nederland veilig is en rechtvaardig wordt behandeld.

Selectief in de onderzoeken

Het domein veiligheid en justitie is breed en divers. De Inspectie streeft ernaar om daar toezicht te houden, waar dat het er meest toe doet. Dit betekent ten eerste dat zij selectief is in de onderzoeken die zij doet. Deze keuzes zijn gebaseerd op een risicogerichte benadering, die de Inspectie elk jaar verder ontwikkelt. Maar het betekent ook dat de Inspectie slagvaardig en flexibel moet zijn: als maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen daartoe nopen, dient zij in staat zijn om snel in actie te komen. Bijvoorbeeld bij ernstige incidenten.

Drie thema's

Een meer risicogerichte benadering betekent voor het werkprogramma van de Inspectie dat de komende jaren drie grote thema’s bepalend zijn:

  1. de invloed van bezuinigingen en reorganisaties, die veel diensten binnen het toezichtdomein raken;
  2. de kwaliteit van samenwerking in ketens en netwerken, zoals de vreemdelingenketen en de strafrechtketen;
  3. de kansen en risico’s bij het opslaan en delen van informatie, wat vooral ook speelt tussen organisaties.