Werkprogramma 2017: mix van actuele prioriteiten en risico’s die de Inspectie VenJ signaleert

Elk jaar stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) een nieuw werkprogramma samen. In het Werkprogramma 2017 beschrijft de Inspectie  welke activiteiten en onderzoeken zij van plan is om in 2017 uit te voeren.

De onderzoeksprogrammering in het werkprogramma is in lijn met de ontwikkeling van de Inspectie van de afgelopen jaren om meer in te zetten op risicogerichte inspecties, incidentonderzoek en de invulling van de reflectieve functie van toezicht.

Bekijk het Werkprogramma in het Archief. (Blader naar maart 2017 en klik op de link op de homepage.)

Flexibel onderzoeksprogramma

De ervaring leert dat gedurende het jaar incidenten en actuele onderwerpen ontstaan die vragen om onderzoek door de Inspectie VenJ. De Inspectie bepaalt in zo’n situatie de prioriteit van de onderzoeken uit haar werkprogramma opnieuw. En zal waar nodig één of meer geplande onderzoeken temporiseren of uitstellen.

Soorten onderzoek door de Inspectie VenJ

De Inspectie hanteert verschillende vormen van toezicht:

  • Doorlichting
  • Thematisch onderzoek
  • Incidentonderzoek
  • Quick scan of schouw
  • Vervolgonderzoek

Afhankelijk van de situatie kiest de Inspectie een of meer toezichtvormen. 

Toezicht door de Inspectie VenJ

De Inspectie houdt toezicht op de taakuitvoering van organisaties binnen het domein van veiligheid en justitie. Dit domein is breed en divers, van de nationale politie tot de Raad voor de Kinderbescherming en van de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot het gevangeniswezen. Met haar toezicht wil de Inspectie bijdragen aan het continu verhogen van de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, het signaleren van risico’s en het aanzetten van organisaties tot verbetering.