Jaarbericht 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie

Jaarbericht 2015 van de Inspectie Veiligheid en Justitie. In het jaarbericht legt de Inspectie verantwoording af over haar onderzoeken en activiteiten.