Jaarbericht Inspectie Veiligheid en Justitie 2015

Op 24 mei 2016 is het Jaarbericht 2015 van de Inspectie Veiligheid en Justitie aangeboden aan de Tweede Kamer. In het jaarbericht legt de Inspectie verantwoording af over haar onderzoeken en activiteiten.

Het toezicht van de Inspectie is selectief en gericht op de grootste risico’s. Vanuit dit uitgangspunt heeft de Inspectie in 2015 vier thema’s in het bijzonder betrokken in haar toezicht:

  • Bezuinigingen en reorganisaties
  • Informatie (en specifiek de medische informatie uitwisseling)
  • Samenwerking
  • Lerend vermogen

De eerste drie thema’s staan ook benoemd in het werkprogramma 2016. Lerend vermogen is aanvullend als risico naar voren gekomen.